Waar KAN IK MET JE KIND AAN WERKEN?


Faalangst, laag zelfvertrouwen, PESTEN, HSP, AD(HD), AUTISME, ROUW-VErlies, HOOGBEGAAFDHEID 

Is je kind snel boos, gevoelig, onzeker, angstig, faalangstig, perfectionistisch, of zit hij/zij gewoon  even niet zo lekker in z’n vel? Dan is een 1-op-1 coachingstraject een goed idee. Ook bij leren omgaan met een diagnose als ADD, autisme of ADHD kan kindercoaching goed helpen, voor zowel het kind- en als  het hele gezin.

Hooggevoelige kinderen (HSP) zijn mijn specialiteit. Het maakt niet uit of de (hoog)gevoeligheid op zichzelf staat of bijvoorbeeld komt door AD(H)D, autisme of hoogbegaafdheid. In alle gevallen kan een kind binnenkomende prikkels niet genoeg filteren, zit de energie teveel in het hoofd en is het handig als hij/zij leert er mee om te gaan. Mijn uitgangspunt is altijd: je bent geen patiënt, je bent niet ziek. We kijken naar wat er wel goed gaat, welke kwaliteiten en talenten je hebt en hoe je deze kunt inzetten om van je klacht een kracht te maken.

 Als kind heb ik zelf echt geworsteld met mijn gevoeligheid. Ik wil de kinderen van nu een zoektocht van 40 jaar besparen- en de beste technieken die ik zelf geleerd heb op de kinderen en ouders overbrengen. 

We beginnen altijd met een  intake van een uur (kind inclusief minimaal 1 ouder aanwezig) en daarna zijn de sessies alleen met mij en het kind. Een kindercoach traject is altijd kortdurend: zo’n 4-6 sessies. 


scheiding - groepsverband of individueel

Als ouders uit elkaar gaan helpt het om ook de kinderen goed te begeleiden. 

Het Zandkastelenprogramma® van ‘de Kinderen Scheiden Mee’ voorziet daarin en is geschikt van 4-18 jaar. Ik ben bevoegd om deze training te geven. 

Het totaalpakket kost slechts EUR 80,- all in en bestaat uit:

  • Gesprek met tips voor de ouders
  • Groepstraining voor de kinderen (ingedeeld op leeftijd)
  • Evaluatie met de ouders 


De methodiek is in een groot deel van de Verenigde Staten verplicht als ouders gaan scheiden. Het programma duurt slechts een halve dag, is FUN! en laagdrempelig en is bewezen effectief.   

Zie ook: www.dekinderenscheidenmee.nl

scheiden

ROUw & en VERLIES 

Als jongere heb ik zelf een scheiding van mijn ouders en kort daarna het overlijden van mijn vader meegemaakt. In die tijd werd daar vrijwel niet over gesproken, ook niet op school. 

Ik heb dat als een gemis ervaren- en het is daarom één van mijn grootste drijfveren geweest om Kindercoach te worden. Het helpt als je je verhaal kwijt kunt bij iemand die niet té dichtbij staat, maar die je wel kunt vertrouwen. 

Ik heb specifieke ‘Rouw- en Verlies’-opleidingen gevolgd en daarnaast maak ik voor rouwverwerking o.a. gebruik van innerlijk kindwerk, regressietherapie, familie-opstellingen / systemisch werk, anger therapy, voice dialogue, actieve en passieve imaginaties, geleide meditaties, creatieve therapie en wandelcoaching. 

rouw- en verliesverwerking

Expat kids 

Expats lijken vaak een ‘perfect’ leventje te hebben. Wat echter niet zichtbaar is voor de buitenwereld, is dat er vaak gemis of leegte wordt ervaren door de kinderen. Dit kan het gevoel zijn een vaste basis te missen, verdriet om het steeds moeten loslaten van vriendjes  of om zich vaak te moeten aanpassen. 


Doordat ik zelf als expat voor grote bedrijven heb gewerkt (onder andere voor DSM en Shell) en in verschillende landen heb gewoond, begrijp ik goed wat het voor een kind en zijn ouders betekent om vaak te verhuizen, afscheid te nemen, te integreren Of terugkomen in Nederland en steeds weer iets op te moeten bouwen. 


Ik help daar graag bij. Ik kan een kind begeleiden in het Nederlands, Frans, Engels, (Zwitser)Duits of Spaans. Ook Nederlandse kinderen in het buitenland zijn van harte welkom, dan zal de coaching online plaatsvinden.